Blog Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu Logi(sty)cznym okiem Czy opłaca się być logistykiem w Wielkopolsce?

Czy opłaca się być logistykiem w Wielkopolsce?

Czy opłaca się być logistykiem w Wielkopolsce?

201424Kwi

Mobilność… Słyszeliście o tej koncepcji? Dla tych, którzy nie słyszeli krótkie wyjaśnienie. To zdolność podejmowania pracy w różnych miejscach. Perspektywa rozwoju UE zakłada konieczność zwiększenia mobilności obywateli Wspólnoty celem lepszego dopasowania podaży miejsc pracy i popytu na pracę. Mobilność może mieć zakres narodowy i ponadnarodowy. Oczywiście co do idei to należy ją ocenić pozytywnie. Europa się jednoczy, różne kultury się mieszają, wzrasta tolerancja i poziom wiedzy na kontynencie. Gdyby jednak zagłębić się w szczegóły osiągnięcie pełnej mobilności wymaga wielu wyrzeczeń i określonych predyspozycji osobowych.

Nawiązując do mojego poprzedniego wpisu na blogu zawód logistyka wydaje się bardzo rozsądną drogą kariery. Czy zatem jest sens aby rozwijać w sobie mobilność będąc logistykiem? Tak ostatnio modny w mediach „obszar poszukiwań” zostanie w moim rozważaniu zawężony do terytorium Polski. Mobilność ponadnarodowa wymaga znajomości języka obcego (często nie jednego) oraz umiejętności przystosowania się do innej kultury (wraz ze świadomością bycia obcokrajowcem).

Gdzie zatem szukać pracy logistyka w Polsce? Proponowane przeze mnie metoda polega na analizie ilości ofert pracy w poszczególnych województwach*. Jako źródło danych posłużył mi popularny portal z ogłoszeniami o pracę pracuj.pl.

Jako pierwszą wykonałem analizę ilości ofert pracy w kategorii „logistyka”. Wyniki tej analizy przedstawia poniższa tabela.

Liczba ofert pracy w kategorii „logistyka”

Jestem rodowitym wielkopolaninem w związku z czym moja uwaga będzie skupina na tym właściwe województwie. Okazuje się zatem, że wielkopolska  jest trzecim regionem pod względem ilości ofert pracy w logistyce. Wyprzedzają „nas” Mazowsze i Śląsk. To oczywiste ze względu na ilość przedsiębiorstw działających wokół stolicy oraz stopień urbanizacji i uprzemysłowienia Śląska.

Wyższa Szkoła Logistyki kształci specjalistów z zakresu logistyki w związku z czym istotniejsze wydaje się ile ofert pracy w tej kategorii występuje na portalu ogłoszeniowym. Prześledźmy zatem poniższą tabelę.

Liczba ofert pracy w kategorii „Specjalista ds. logistyki”

I w tym zestawieniu województwo wielkopolskie znalazło się na trzecim miejscu (znów za plecami Mazowsza i Śląska). Świadczy to o tym, że w Wielkopolsce oprócz podstawowych stanowisk można również rozwijać swoją karierę na wyższych szczeblach. Ale czy nie ciekawi Was jaki jest odsetek ogłoszeń o pracę na stanowisko specjalisty w stosunku do wszystkich ogłoszeń o pracę w kategorii logistyka. Mnie ciekawi więc sprawdzę to w kolejnej tabeli.

Odsetek ogłoszeń o pracę na stanowisku specjalista ds. logistyki w stosunku do
wszystkich ogłoszeń o pracę w kategorii logistyka”

Cóż za regularność. Wielkopolska znów znalazła się na trzecim miejscu. Tym razem oglądając plecy Pomorza i Dolnego Śląska. Różnice pomiędzy tymi regionami są niewielkie. Świadczy to o tym, że w Wielkopolsce można rozwijać swoją karierę, można znaleźć oferty pracy dla specjalistów i dalej doskonalić się jako logistyk.

No dobrze ale czy taka miara bezwzględne jaką jest liczba ofert dobrze obrazuje rynek pracy? Czy może lepszy obraz dają miary względne? Postanowiłem sprawdzić ile ofert z każdej z kategorii przypada na jednego mieszkańca województwa. Wyniki zestawiałem w poniższej tabeli.

Liczba ofert pracy na jednego mieszkańca wg. województwa”

Hmm… tym razem województwo wielkopolskie znalazło się na szóstym miejscu w kategorii logistyka oraz znów na trzecim w kategorii specjalista ds. logistyki. Liderem jest Mazowsze. Warto jednak zwrócić uwagę na moim zdaniem przekłamane dane dotyczące ilości osób zamieszkujących województwo mazowieckie. Wielu popularnych „słoików” nie jest tam zameldowanych co nie znaczy, że nie szuka tam pracy. Konkurencja jest tam moim zdaniem o wiele większa a ilość ofert na jednego mieszkańca znacznie mniejsza.

Kolejna dobra informacja dla naszego regionu napłynęła z raportu GUS opublikowanego 25.03.2014r. Wynika z niego, że bezrobocie spadło w lutym o 0,1% wobec stycznia i wyniosło 13,9%. Najważniejsze jednak, że województwo wielkopolskie nadal utrzymuje się na pierwszym miejscu pod względem najniższego bezrobocia. Bezrobocie w Wielkopolsce utrzymuje się na poziomie 10,0%1. Zakładając istnienie naturalnej stopy bezrobocia relatywnie niewiele osób pozostaje bez pracy. Nie oznacza to, że wszyscy posiadają pracę, z której są usatysfakcjonowani (czego nikomu nie życzę).

Reasumując - duży dylemat co dalej z Waszymi karierami jako logistycy. Województwo wielkopolskie to moim zdaniem idealne miejsce na rozwijanie kariery logistyka. W większości zestawień znajduje się w ścisłej czołówce polskich regionów (oferuje miejsca pracy zarówno na stanowiska logistyka jak i specjalisty) i na dodatek posiada najmniejsze bezrobocie w kraju. Mogę zatem polecić studiowanie logistyki w Wielkopolsce i rozwijanie swojej kariery w naszym pięknym regionie. WELCOME!

 

*Autor jest świadomy niedoskonałości zaprezentowanej metody i pragnie poinformować, że nie jest to żadna metodyka czy naukowy sposób postępowania a jedynie swobodna interpretacja wybranych danych.

 

Komentarze

Informacje o autorze

mgr inż. Michał Adamczak
mgr inż. Michał Adamczak

Asystent w Katedrze Systemów Logistycznych Wyższej Szkoły Logistyki, administrator platformy e-learningowej WSL, od niedawna bloger logistyczny, absolwent Politechniki Poznańskiej. Zawodowo oprócz prowadzenia zajęć dla studentów zajmuje się modelowaniem i symulacją procesów logistycznych, autor ponad 40 publikacji naukowych i popularno-naukowych, realizator grantów badawczych oraz projektów edukacyjnych i szkoleniowych współfinanso- wanych przez Unię Europejską. Czas wolny spędza aktywnie ze swoją rodziną poznając świat i uprawiając sporty.